HUZAEMAH TAHIDO YANGGO. KEDUDUKAN PEREMPUAN DI DALAM ISLAM DAN PROBLEM KETIDAKADILAN GENDER. Nida’ Al-Qur’an : Jurnal Kajian Quran dan Wanita, v. 3, n. 1, p. 15-34, 11 Oct. 2018.