(1)
Huzaemah Tahido Yanggo. KEDUDUKAN PEREMPUAN DI DALAM ISLAM DAN PROBLEM KETIDAKADILAN GENDER. JNQ 2018, 3, 15-34.