Syarif Hidayatullah. “Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19”. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 5, no. 1 (1): 101-124. Accessed September 22, 2021. https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/230.