Syarif Hidayatullah. “Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19”. Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol. 5, no. 1, 1, pp. 101-24, doi:10.33511/almizan.v5n1.101-124.