Syarif Hidayatullah (1) “Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19”, Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 5(1), pp. 101-124. doi: 10.33511/almizan.v5n1.101-124.