Syarif Hidayatullah. 1. “Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19”. Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 5 (1), 101-24. https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.101-124.