Syarif Hidayatullah. (1). Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19. Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 5(1), 101-124. https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.101-124