(1)
Syarif Hidayatullah. Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19. jm 1, 5, 101-124.